top of page
Lambang HIPAKAD

ARTI LAMBANG HIPAKAD

Lambang HIPAKAD terdiri dari gambar dan bermakna sebagai berikut :

  1. Tulisan “HIPAKAD” dan tulisan “Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat” yang menunjukkan organisasi, berwarna kuning. Warna kuning bermakna perdamaian, persahabatan, kebahagiaan dan kesejahteraan.

  2. Bentuk segi lima melambangkan Pancasila yang merupakan azas organisasi.

  3. Dasar lambang berwarna hijau bermakna keseimbangan dalam Berfikir dan Bertindak untuk melaksanakan tugas organisasi demi terwujudnya harapan dan cita2 organisasi.

  4. Gambar Burung Garuda berwarna Kuning, bermakna bersemangat dan optimis untuk mencapai cita-cita mepertahankan NKRI.

  5. Sembilan sayap Burung Garuda bermakna bulan September sebagai bulan lahirnya Dewan Pengurus Pusat HIPAKAD.

  6. Obor di antara sayap Burung Garuda bermakna keteguhan hati dan semangat juang yang tak pernah padam.

  7. Merah Putih pada dada Burung Garuda bermakna keberanian dan kejujuran anggota.

  8. Lambang Rantai dalam perisai Merah Putih bermakna tolong menolong dan bahu membahu dalam menjalankan roda organisasi.

  9. Tulisan “Bersatu” pada pita yang dicengkeram kaki Burung Garuda bermakna menyatakan persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan NKRI.

  10. Lima bulu pada ekor Burung Garuda bermakna HIPAKAD berjuang dan berkiprah berdasarkan Pancasila.

bottom of page